Kontakty na OVVP

Zaměstnanci OVVP sídlící na Troji

Můžete nás obvykle zastihnout v kanceláři Kariérní poradenského centra v Troji v budově T nad bufetem (adresa: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8; místnost T140-141). Pořádáme však velké množství akcí a je proto rozumné se předem domluvit na termínu schůzky.

Místnost T140 je současně sídlo Kariérního poradenského centra (KPC) MFF UK.

Alena Havlíčková

 • Vedoucí oddělení
 • Mail: Alena.Havlickovamff.cuni.cz
 • ☎ 95155 2616 (případně ☎ 95155 2611)

Martina Dobroňová

Karolína Houžvičková Šolcová

Václava Kopecká

 • KPC - Alumni, fakultní školy
 • Mail: Vaclava.Kopeckamff.cuni.cz
 • V kanceláři OVVP v Troji pouze jeden půlden v týdnu

Jan Kašpar

Tereza Bártlová

 • Fakultní školy, semináře, tábory, soutěže, organizace dnů s Matfyzem
 • Mail: bartlovakarlin.mff.cuni.cz
 • V kanceláři OVVP v Troji jeden den v týdnu (zpravidla úterý)

Další zaměstnanci OVVP

Martin Mareš

 • Vedoucí vývoje databázového systému AESOP IV (pro expedici hromadné korespondence)
 • Sídlí na Malé Straně, místnost S 322
 • Správce a instalátor této wiki
 • Mail: mjucw.cz
 • Web: mj.ucw.cz