Projekt OPVK 2014-15

MFF UK se zapojilo stejně jako dalších 16 subjektů (povětšinou součástí Univerzity Karlovy v Praze) do projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0028 „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ za podpory ESF a státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu byly realizovány například následující aktivity.

Pro učitele na MFF UK

Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky

Poprvé proběhla nová vzdělávací aktivita Matfyzu pro učitele, kteří mají zájem si osvěžit poznatky z matematiky, dozvědět se něco nového a navštívit nějaká zajímavá experimentální pracoviště. V průběhu prázdnin 2014 proběhly dokonce dva běhy kurzu.

Škola pro učitele informatiky

Díky financím získaných z projektu proběhla v srpnu 2014 inovovaná Škola pro učitele informatiky a to pro ně zcela zdarma.

Pro žáky i učitele na MFF UK

Dny na MFF UK

Díky financím z projektu bylo možné například na Jeden den s informatikou a matematikou pozvat prof. Jacka Copelanda z univerzity z Canterbury na Novém Zélandu. Ten přijel do Prahy právě v době premiéry filmu o Alanu Turingovi, o kterém proběhla jeho přednáška.

Aktivity společně s partnery

Vzdělávací centrum Turnov

Kurz pro nadané děti

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg