Otevřené soutěže

Soutěže, kterých se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Fyziklání online

 • Termín: již proběhlo – středa 30. 11. 2016 od 17.00 do 20.00 SEČ (registrace končí 28. 11. 2016)
 • Kde: online na internetu
 • E-mail: onlinefyziklani.cz
 • Kontakt: Oldřich Holcner, holcnerfykos.cz; Bc. Aleš Flandera, flandera.alesfykos.cz; RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Kategorie A, B a C soutěže jsou spoluvyhlašované MŠMT.

Fyziklání online je internetová soutěž pro pětičlenné týmy. Jejich úlohou je vyřešit zajímavé úlohy z fyziky a získat tak co nejvíce bodů. Soutěž je primárně určená pro středoškoláky, ale má i otevřenou kategorii, které se může zúčastnit kdokoliv.

Robotický den

 • Termín: 17. až 18. 6. 2017
 • Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
 • Kontakt: RNDr. David Obdržálek, Ph.D., ☎ 95155 4270, david.obdrzalekmff.cuni.cz

Robotický den pořádá MFF UK ve spolupráci s mezinárodní asociací RobotInt. Je určen všem konstruktérům robotů, pravidla soutěží jsou publikována na začátku školního roku, soutěž se odehraje v jarních měsících (dle propozic konkrétního ročníku).

Soutěže pro středoškoláky

Soutěže speciálně připravované Matfyzem pro středoškoláky. Obvykle se mohou účastnit i nadaní nadšenci za základních škol.

Nábojové logo

Fyzikální náboj

 • Termín: listopad 2017
 • Kde: Praha, Ostrava
 • E-mail: info-czphysics.naboj.org
 • Kontakt: Daniel Dupkala, daniel.dupkalafykos.cz; RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz

Fyzikální soutěž pro maximálně pětičlenné týmy středoškoláků, v Praze a Ostravě organizována FYKOSem ve spolupráci s FKS (slovenský Fyzikálny korešpondenčný seminár). Soutěž se kromě Prahy a Ostravy koná také v Bratislavě a v dalších městech v Maďarsku a Polsku.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO)

 • Termín: již proběhlo – školní kolo 21. až 25. 11. 2016, regionální kolo 16. 2. 2017, národní kolo 8. 4. 2017
 • E-mail: infolingol.cz
 • Kontakt: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ☎ 95155 4257, Jan.Hajicmff.cuni.cz; Hana Gabrielová (FF UK), hana.gabrielovagmail.com
 • Soutěž je spoluvyhlašuje MFF UK, FF UK a MŠMT.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je středoškolská soutěž v lingvistice. Nejlepší řešitelé národního kola budou reprezentovat ČR na Mezinárodní lingvistické olympiádě.

Fyziklání online

viz výše

Kasiopea

 • Termín: domácí kolo bude na přelomu listopadu a prosince 2016, finále začátkem roku 2017
 • E-mail: kasiopea@matfyz.cz
 • Kontakt: Mgr. Karel Tesař, kaja.tesargmail.com, ☎ 777 285 882

Soutěž Kasiopea je určena primárně pro studenty středních škol, kteří se zajímají o programování. Probíhá ve dvou kolech (domácí a finále), ve kterých se řeší různé úlohy. K vyřešení nejlehčích stačí základní znalosti libovolného programovacího jazyka, těžší úlohy pak prověří kreativitu soutěžících a jejich schopnost algoritmického myšlení. Cílem soutěže je nabídnout další zajímavý přístup k informatice a motivovat studenty k dalšímu vzdělávání.

FYKOSí Fyziklání

 • Termín: pátek 16. 2. 2018
 • Kde: kategorie A – Malostranské náměstí 25, Praha 1; kategorie B a C – Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2
 • E-mail: fyziklanifykos.cz
 • Kontakt: Daniel Dupkala, daniel.dupkalafykos.cz; RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT. Kategorie A je zařazena do programu Excelence středních škol.

FYKOSí Fyziklání je tradiční soutěž maximálně pětičlenných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o fyziku a matematiku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Nábojové logo

Matematická soutěž Náboj

 • Termín: pátek 7. 4. 2017 (registrace začíná 6. 3. 2017)
 • Kde: Praha, Opava (a zahraničí)
 • E-mail: info-czmath.naboj.org
 • Kontakt: Bc. Martina Vaváčková, vavackovanaboj.org
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT a zařazena do programu Excelence středních škol.

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se tým snaží vyřešit co nejvíce úloh. V ČR se Náboj koná v Praze a v Opavě.

Matfyz FEAT

 • Termín pro školní rok 2015/16: již proběhlo – podání přihlášek – 17. 6. 2016, finále – říjen/listopad 2016
 • Termín pro školní rok 2016/17: podání přihlášek – 16. 6. 2017, finále – říjen/listopad 2017
 • Kde: posluchárna F1, Ke Karlovu 5, Praha 2
 • Kontakt: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., ☎ 95155 1453, tomas.kekuleemail.cz; Ing. Martina Dobroňová, ☎ 95155 2611, dobronovadekanat.mff.cuni.cz

Grantová soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT - Fyzikální Experimenty ATraktivně. Cílem je podpořit zájem talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života realizací zajímavých fyzikálních experimentů.

Robotický den

viz výše

Soutěže pro základoškoláky

Soutěže jenom a jenom pro žáky základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

MAtematická SOutěž (MASO)

 • Termín:
  • podzimní – středa 8. 11. 2017
  • jarní – středa 16. 5. 2018
 • Kde: Praha, Brno
 • E-mail: maso-soutezgooglegroups.com
 • Kontakt: Bc. Ondřej Draganov ☎ 606 580 345, ondradraganov.cz; doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., ☎ 95155 3401, Zbynek.Pawlasmff.cuni.cz

MaSo je MAtematická SOutěž pro čtyřčlenné týmy. Žáci se během 90-ti minut snaží vyřešit co nejvíc úloh a zvolit správnou strategii hry, což je pro výhru nejdůležitější.

Nábojové logo

Náboj Junior

 • Termín: již proběhlo – pátek 25. 11. 2016
 • Kde: Praha a další města v ČR a SR
 • Kontakt: Bc. Patrik Švančara, ☎ 607 064 672, ☎ 95155 2705, svancaranaboj.org; doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozdmff.cuni.cz
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT a zařazena do programu Excelence základních škol.

Náboj Junior je soutěž z matematiky a fyziky pro čtyřčlenné týmy základoškoláků, která se bude konat na více místech po ČR a SR současně. Týmy budou řešit stejné úlohy, za každou vyřešenou úlohu dostanou bod a další úlohu.