Sportovní akce

Sportovní dny pro studenty a zaměstnance Matfyzu.

Děkanský sportovní den

Den, v jehož průběhu je zrušená výuka, a studenti fakulty se mohou zúčastnit různých turnajů. Bývá také turnaj studenti vs. zaměstnanci.

Rektorský sportovní den

Den, v jehož průběhu je zrušená výuka, a studenti se mohou zúčastnit různých turnajů. Bývá také turnaj studenti vs. zaměstnanci.