Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Připravujeme na jaro 2018

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

exkurze do ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

 úterý 6. března 2018
 Místo: Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, od 7:45 - 17:00 hod, sraz v 7:40 hod před budovou MFF UK, katedrální objekt "Troja", V Holešovičkách 2, Praha 8. Společně odjezd autobusem, návrat tamtéž v 17:00 hod.
 Exkurze je otevřena pouze pro max. 20 účastníků, proto se registrujte na http://bit.ly/2nY34PR do 28. 2. 2018 do 12:00 hod.
 
 Program exkurze:
 9: 00 – 9:45 úvodní setkání na téma IT ve ŠKODA AUTO a.s.
 9:45 - 10:45 virtuální realita/brýle
 11:00 - 11:40 datová analýza 
 11:40 - 12:00 možnosti pro studenty ve ŠKODA AUTO a.s.     
 12:00 - 13:00 oběd
 13:00 - 13:30 prohlídka expozice ŠKODA Muzea
 13:30 - 14:30 exkurze do datového centra
 14:30 - 16:00 exkurze do svařovny a návštěva montážní linky
 16:00     odjezd do Prahy
 Exkurze je určena všem studentům se zájmem o nová a neotřelá řešení a přístupy v IT.
 
 

kurz Vyjednávání pro doktorandy s Jakubem Švecem

Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, pondělky 7., 14. a 23. dubna a 14. května od 17:30 - 20:30 h, tj. 16 výukových hodin

 Akce je určena pro všechny doktorandy MFF UK, počet míst je však omezen.
 Pro účast bude nutná registrace na http://bit.ly/2ECfqYm

Obsah kurzu: Během čtyř tříhodinových setkání se podíváte na pokročilou komunikační dovednost, a to umění vyjednávání. V mnoha situacích je třeba dosahovat dohod, kdy jak my, tak komunikační partner může měnit podmínky (domlouváme se na platu, ale i o tom, kdo bude uklízet, za mlada v kolik půjdeme spát, jako rodiče v kolik se náš potomek vrátí z večírku, s partnerem kam pojedeme na dovolenou, s policií o pokutě, apod.). Na tomto kurzu se podíváte na to, jak vyjednávat tak, aby následná dohoda byla co nejvýhodnější. Seznámíme se s tzv. „tvrdým“ či „pozičním“ vyjednáváním a s tzv. „principiálním“ vyjednáváním. Ukážete si, co během vyjednávání (spíše) dělat a na co si (spíše) dát pozor. Kurz bude prakticky a nácvikově orientován.

workshop Assessment centrum na nečisto s Veronikou Motlovou

 Termíny: pondělí 12. března 2018
 Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, 13:00 - 16:00 hod
 Akce je určena pro všechny zájemce, počet míst je však omezen na 15.
 Pro účast bude nutná registrace na http://bit.ly/2o6pOg2 do 8. března 2018 do 12:00 hod.

Program workshopu:

1) Co je AC? (co je jeho cílem, jaká je struktura, role všech účastníků)

2) AC nanečisto v bezpečném prostředí - budete se moci prostřednictvím různých aktivit vyzkoušet, jak byste v tomto způsobu výběru sami obstáli. Čeká vás sebeprezentace v angličtině, případová studie zaměřená na měkké dovednosti, druhá na tvrdé dovednosti a logické myšlení, dále text rychlé reakce v kritické situaci.

3) Zpětná vazba - po skončení si probreme společně vaši účast, tipy a triky. Určitě bude i prostor na další otázky a odpovědi.

Lektoři: Veronika Motlová, Talent Acquisition Project Manager - ADP, Jan Šťastný, IT Manager - ADP, Miloš Kracík - Datababse Administrator - ADP.

Den firem pro matematiku a informatiku

https://www.careermarket.cz/careermarket/

 úterý 10. dubna 2018
 1. patro budovy informatických oborů, Malostranské nám. 25, Praha 1, program bc během března 2018

Den firem pro fyziku

 úterý 24. dubna 2017, 10:00 - 14:30 hod.
 atrium budovy fyzikálních oborů MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 a posluchárna T1
 Program a informace o účastnících najdete na www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku v průběhu dubna 2018.

exkurze do hvězdárny v Ondřejově, Astronomický ústav AVČR

 Termín: pátek 18. května 2018, 11:00 - 15:00 hod
 Místo: Ondřejov, termín společného odjezdu a příjezdu bude potvrzen od katedrálního objektu "Troja", V Holešovičkách 2, Praha 8. 
 Exkurze je otevřena pouze pro omezený počet účastníků, proto se registrujte na http://bit.ly/2omXsOu do 10. 5. 2018 do 12:00 hod.
 
 Bude možné navštívit pracoviště tří oddělení Astronomického ústavu AV ČR situovaná na observatoři v Ondřejově - ve Slunečním oddělení sluneční patrolu, radioteleskop a sluneční spektrograf, v Oddělení meziplanetární hmoty kopuli s dalekohledem 0,65 m pro pozorování asteroidů a ve Stelárním oddělení robotický dalekohled D 50 a největší dalekohled u nás - Perkův dalekohled s průměrem zrcadlového objektivu 2 metry. 

Další připravované exkurze

* 6. dubna 2018 HiLASE Dolní Břežany

tbc: ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové, IQ structures, Řež - Husinec

Další připravované kurzy, semináře a workshopy

* březen 2018

Jak na start-up? teorie vs. realita., workshop

Interaktivní odpoledne nabídne pohled na svět start-upů a podnikání. Co jsou hlavní předpoklady pro úspěšný start-up? Dozvíte se, co znamená spojení „česká start-upová scéna“ a především, co pro vás jako člověka s nápadem může udělat. Získáte přehled o akcelerátorech a inkubátorech, které se na práci se start-upy soustřeďují a získáte i představu o financování. Dozvíte se od úspěšného start-upisty, absolventa MFF UK, co je pro matfyzáky ve světě podnikání výhodou, co ne a na co si dát pozor. Lektory budou Jiří Blažek a Aakash Ravi.

* duben 2018

Za oponou pojistné matematiky, workshop

Setkání s absolventy MFF UK, kteří v Allianz pojišťovně a.s. začali brigádami a postupně se vypracovali do pozic vedoucích týmů. Určeno zejména studentům 2. – 3. ročníků. Akce je pořádána v rámci Partnerského programu MFF UK.

Jak se lépe učit?, workshop s doc. Markétou Švamberk-Šauerovou

Workshop zaměřený na využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti. Součástí je jednoduchá diagnostika stylu učení, diskuse o shodách a rozdílech typických pro daný studijní styl, podpora time-managementu a využití technik osobního rozvoje.

* květen 2018

Bankovní operace, klientská síť – prostor pro informatiky a matematiky, workshop

Setkání s absolventy MFF UK působícími v rámci skupiny České Spořitelny. Akce je pořádána v rámci Partnerského programu MFF UK.

Czechitas, seminář

Jaké jsou možnosti žen v IT? Co přináší do pracovních týmů? Co je jejich plusy a mínusy, s čím se dá pohnout? Jakou technologii si vybrat, jaké zaměstnání? Co je mému studijnímu oboru nejbližší?

Jak na Scalu?, workshop

Scala je relativně nový programovací jazyk, který dává možnost výběru mezi funkcionálním (doporučovaným) a procedurálním (Java – kompatibilním) způsobem programování. Scala je jazyk pro JVM, lze v něm tedy používat jak Java, tak Scala knihovny. Oproti Javě nabízí několik více či méně důležitých aspektů, proč stojí za zvážení.


Již proběhlé akce.