Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Připravujeme na podzim 2017

Exkurze: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Crytur spol. s r.o., Turnov Top Tec s.r.o. Fyzikální ústav - ELI beamlines, Dolní Břežany Medicem Institute, s.r.o., Panenské Břežany Výzkumný ústav zkušební a letecky, s.p.


Již proběhlé akce.