Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Připravujeme na podzim 2017

Pohodově při jednání s druhými - kurz konstruktivní komunikace s Jakubem Švecem

 • Kurz je složen ze 4 bloků.
 • Termíny: pondělky 13. 11., 20. 11., 11. 12., 18. 12. - vždy 17:30 - 20:30 hod
 • Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec
 • Přihlásit se je možné vyplněním tohoto formuláře do 5. 11. 2017 do 12:00 hod.

Kurz účastníkům umožní ponořit se hlouběji do konstruktivní komunikace a problematiky mezilidských vztahů jak v práci, tak v osobním životě. Bude možné procvičit si řešení vybraných komunikačních situací v praxi. Praktické cvičení bude doplněné výsledky nejnovějších výzkumů zabývajících se fungováním mozku. Kurz zájemcům také pomůže pochopit, co a proč se v komunikaci děje, umožní jim zlepšit se v reflektování jejich chování a poskytne jim komunikační strategie i techniky, jak komunikovat stručně, s patřičnou naléhavostí a přitom ošetřovat mezilidské vztahy (nebo je aspoň co nejméně poškodit). Těžiště kurzu bude v praktickém trénování za pomoci videorozboru a bude rezervován dostatek prostoru pro řešení situací z praxe účastníků.

Finanční gramotnost pro matfyzáky

 Termín: úterý 21. 11. 2016 od 9:30 do 14:30 hod
 Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T140
 Akce je určena pro všechny studenty MFF UK, počet míst je však omezen.
 Pro účast je nutná registrace prostřednictvím http://bit.ly/2gzgBKe nejlépe do středy 15. 11. 2017.

Obsah semináře: Banky (bankovní soustava, hospodářské výsledky bank, druhy účtů, vklady). Půjčky, úvěry a závazky vyplývající z úvěrů (např. půjčky na studium, úvěry na podnikání, RPSN, výpočty splátek, příklady z praxe, prodejní triky a na co si dát pozor, zákon o spotřebitelských úvěrech). Úspory, investice a inflace (metodika výpočtu, vztah nominální a reálné úrokové míry, porovnání kupní síle v l. 1995-2013). Investice (členění, výnosy, likvidita, cenné papíry, pohyby kurzů na burze) Pojištění (principy pojištění, typy pojištění od životního přes penzijní či kapitálové, důchody, věková struktura obyvatel). Principy fungování podílových a investičních fondů.

Den firem pro matematiku a informatiku

https://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku

 pondělí 27. listopadu 2017
 1. patro budovy informatických oborů, Malostranské nám. 25, Praha 1

Prezentace mentoringového programu MFF UK

https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/studenti/mentoring/start

 úterý 12. prosince 2017

 11:00 - 12:00 hod, posluchárna M3, Ke Karlovu 3, Praha 2 
 12:30 - 13:30 hod, posluchárna K8, Sokolovská 83, Praha 8
 14:00 - 15:00 hod, KPC MFF UK, T140, V Holešovičkách 2, Praha 8
 15:45 - 17:45 hod, posluchárna S 9, Malostranské nám. 25, Praha 1

MEDICEM Institute s.r.o.

 čtvrtek 14. prosince 2017
 Místo: Kamenné Žehrovice, od 12:00 do 17:00 hod. Exkurze je pro max. deset zájemců, proto se registrujte na http://bit.ly/2y5HuQP do pátku 10. 12. 2017.  Sraz v 11:45 hod před katedrálním objektem "Troja", V Holešovičkách 2, Praha 8. Společná doprava mikrobusem.
      

Program exkurze:

12:00 odjezd z Prahy

13:00 - 16:00 prohlídka firmy s následujícím obsahem: * Úvod do problematiky (Intraokulární čočky pro korekci presbyopie + informace o firmě a běžících projektech výzkumu a vývoje) *Exkurze do laboratoří MEDICEM Institute, s.r.o. (chemická + optická/optometrická laboratoř) *Interaktivní workshop, během kterého se studenti budou moci prostřednictvím případové studie seznámit s procesem vývoje zdravotnického prostředku - nitrooční čočky

17:00 návrat do Prahy

MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj nových bioanalogických materiálů a zdravotnických prostředků z těchto materiálů. V posledních letech se soustředí především na aplikace v oční chirurgii s důrazem na nitrooční čočky. je součástí skupiny MEDICEM, která se dále zabývá také výrobou, celosvětovým marketingem a prodejem vlastních zdravotnických prostředků. Výrobní část zastřešuje MEDICEM Technology, která dodává na trh všechny zdravotnické prostředky skupiny MEDICEM, a to nitrooční čočky WIOL-CF, hydrogelové dilatátory děložního hrdla Dilapan-S a Dilasoft, a kožní krytí na hojení ran Xe-Derma. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity skupiny MEDICEM.

Další připravované exkurze

* Crytur spol. s r.o., Turnov * Top Tec s.r.o., Turnov * Fyzikální ústav - ELI beamlines, Dolní Břežany * Výzkumný ústav zkušební a letecký, s.p.

Další připravované semináře

* prosinec 2017 AC nanečisto * leden 2018 Program Erasmus


Již proběhlé akce.