Pár užitečných rad pro zaměstnance

Zaměstnanecké výhody

Výhody poskytované dle fakultních předpisů

  • Podmínky poskytování stravenek v hodnotě 90 Kč (za 41 Kč hrazených zaměstnancem) za směnu naleznete v směrnici tajemníka č. 1/2015
  • Podmínky přiznání až 50% náhrady za tramvajenku v Praze naleznete v směrnici tajemníka č. 1/2013 - bod IV.
  • Podmínky, za jakých můžete dostat 1 000 Kč měsíčně na penzijní připojištění a životní pojištění, naleznete v zásadě děkana č. 1/2015 bod II. - 1.
  • Podmínky, za jakých můžete v mimořádných případech získat jednorázovou finanční pomoc, naleznete v zásadě děkana č. 1/2015 bod II. - 2.
  • Podmínky, za jakých můžete získat příspěvek až 12 000 Kč za rok na úroky z úvěru na bytové potřeby, naleznete v zásadě děkana č. 1/2015 bod II. - 3.
  • Podmínky, za jakých můžete získat příspěvek až 12 000 Kč za rok na předškolní vzdělávání svých dětí, jsou zásadě děkana č. 1/2015 bod II. - 4.

Výhody pro univerzitní zaměstnance

Různé slevy a výhody, které jsou poskytovány zaměstnancům Univerzity Karlovy naleznete na webu IPSC UK v části Slevy a výhody. Přehled slev k 10/2016 můžete najít také v letáku.

Služební cesty

Způsob výpočtu náhrad a postup schvalování služební cesty apod. naleznete v směrnici tajemníka č. 2/2010. Pro služební cesty do zahraničí se povinně sjednává cestovní pojištění, viz směrnice tajemníka č. 1/2013 – tam naleznete i cenu tohoto pojištění a výši pojistného krytí.