Pár užitečných rad pro zaměstnance

Zaměstnanecké výhody

Výhody poskytované dle fakultních předpisů

Výhody pro univerzitní zaměstnance

Různé slevy a výhody, které jsou poskytovány zaměstnancům Univerzity Karlovy naleznete na webu IPSC UK v části Slevy a výhody. Přehled slev k 10/2017 můžete najít také v letáku.

Služební cesty

Způsob výpočtu náhrad a postup schvalování služební cesty apod. naleznete v směrnici tajemníka č. 2/2010. Pro služební cesty do zahraničí se povinně sjednává cestovní pojištění, viz směrnice tajemníka č. 1/2013 – tam naleznete i cenu tohoto pojištění a výši pojistného krytí.